mobile logo

featured image

รูปปลาหมอที่ได้รางวัล งานมหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ 15

By admin in รูปปลาที่ได้รับรางวัล แกลลอรี on 27 มี.ค. 2562 -

รูปปลาหมอที่ได้รางวัล งานมหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ 15 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2562 ที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สำหรับใครที่พลาด ไม่ได้ไปงานมหิดลคนรักสัตว์ AAF All about fish เก็บภาพปลาหมอสีที่ได้รับรางวัลมาฝาก 

งานมหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ 15  จะมีประกวดปลาหมอสีคลอสบรีดทั้งหมด 6 รุ่น คือ

  1. ฟลาวเวอร์ฮอร์น (flower horn) หัวมีมาร์คเฉพาะขอบตาแดงเท่านั้น ขนาดไม่เกิน 6 นิ้ว

ประกวดปลาหมอสีฟลาวเวอร์ฮอร์น -งานมหิดลคนรักสัตว์

ชนะเลิศ ฟลาวเวอร์ฮอร์น (flower horn) หัวมีมาร์คเฉพาะขอบตาแดงเท่านั้น ขนาดไม่เกิน 6 นิ้ว

ประกวดปลาหมอสีฟลาวเวอร์ฮอร์น -งานมหิดลคนรักสัตว์

รองชนะเลิศอันดับ 1 ฟลาวเวอร์ฮอร์น (flower horn) หัวมีมาร์คเฉพาะขอบตาแดงเท่านั้น ขนาดไม่เกิน 6 นิ้ว

ประกวดปลาหมอสีฟลาวเวอร์ฮอร์น -งานมหิดลคนรักสัตว์

รองชนะเลิศอันดับ 2 ฟลาวเวอร์ฮอร์น (flower horn) หัวมีมาร์คเฉพาะขอบตาแดงเท่านั้น ขนาดไม่เกิน 6 นิ้ว

 2. ฟลาวเวอร์ฮอร์น (flower horn) หัวมีมาร์คเฉพาะขอบตาแดงเท่านั้น ขนาดไม่เกิน 6-8 นิ้ว

ประกวดปลาหมอสีฟลาวเวอร์ฮอร์น -งานมหิดลคนรักสัตว์

ชนะเลิศ ฟลาวเวอร์ฮอร์น (flower horn) หัวมีมาร์คเฉพาะขอบตาแดงเท่านั้น ขนาดไม่เกิน 6-8 นิ้ว

ประกวดปลาหมอสีฟลาวเวอร์ฮอร์น -งานมหิดลคนรักสัตว์

รองชนะเลิศอับดับ 1 ฟลาวเวอร์ฮอร์น (flower horn) หัวมีมาร์คเฉพาะขอบตาแดงเท่านั้น ขนาดไม่เกิน 6-8 นิ้ว

ประกวดปลาหมอสีฟลาวเวอร์ฮอร์น -งานมหิดลคนรักสัตว์

รองชนะเลิศอับดับ 2 ฟลาวเวอร์ฮอร์น (flower horn) หัวมีมาร์คเฉพาะขอบตาแดงเท่านั้น ขนาดไม่เกิน 6-8 นิ้ว

  3. ฟลาวเวอร์ฮอร์น (flower horn) หัวมีมาร์คเฉพาะขอบตาแดงเท่านั้น ขนาดไม่เกิน 8 นิ้ว

ประกวดปลาหมอสีฟลาวเวอร์ฮอร์น -งานมหิดลคนรักสัตว์      

ชนะเลิศ ฟลาวเวอร์ฮอร์น (flower horn) หัวมีมาร์คเฉพาะขอบตาแดงเท่านั้น ขนาดไม่เกิน 8 นิ้ว

ประกวดปลาหมอสีฟลาวเวอร์ฮอร์น -งานมหิดลคนรักสัตว์

รองชนะเลิศอันดับ 1 ฟลาวเวอร์ฮอร์น (flower horn) หัวมีมาร์คเฉพาะขอบตาแดงเท่านั้น ขนาดไม่เกิน 8 นิ้ว

ประกวดปลาหมอสีฟลาวเวอร์ฮอร์น -งานมหิดลคนรักสัตว์

รองชนะเลิศอันดับ 2 ฟลาวเวอร์ฮอร์น (flower horn) หัวมีมาร์คเฉพาะขอบตาแดงเท่านั้น ขนาดไม่เกิน 8 นิ้ว

        4. ปลาหมอคลอสบรีดตัวสั้น (short body) รวมทุกสายพันธ์ุ ขนาด 3 นิ้วขึ้นไป

ประกวดปลาหมอสีฟลาวเวอร์ฮอร์น -งานมหิดลคนรักสัตว์

ชนะเลิศ ปลาหมอคลอสบรีดตัวสั้น (short body) รวมทุกสายพันธ์ุ ขนาด 3 นิ้วขึ้นไป

ประกวดปลาหมอสีฟลาวเวอร์ฮอร์น -งานมหิดลคนรักสัตว์

รองชนะเลิศอันดับ 1 ปลาหมอคลอสบรีดตัวสั้น (short body) รวมทุกสายพันธ์ุ ขนาด 3 นิ้วขึ้นไป

ประกวดปลาหมอสีฟลาวเวอร์ฮอร์น -งานมหิดลคนรักสัตว์

รองชนะเลิศอันดับ 2 ปลาหมอคลอสบรีดตัวสั้น (short body) รวมทุกสายพันธ์ุ ขนาด 3 นิ้วขึ้นไป

           

5. ปลาหมอสีคลอสบรีด รวมทุกสายพันธ์ุ ขนาดไม่เกิน 5 นิ้ว

ประกวดปลาหมอสีฟลาวเวอร์ฮอร์น -งานมหิดลคนรักสัตว์

ชนะเลิศ ปลาหมอสีคลอสบรีด รวมทุกสายพันธ์ุ ขนาดไม่เกิน 5 นิ้ว

ประกวดปลาหมอสีฟลาวเวอร์ฮอร์น -งานมหิดลคนรักสัตว์

รองชนะเลิศอันดับ 1 ปลาหมอสีคลอสบรีด รวมทุกสายพันธ์ุ ขนาดไม่เกิน 5 นิ้ว

ประกวดปลาหมอสีฟลาวเวอร์ฮอร์น -งานมหิดลคนรักสัตว์

รองชนะเลิศอันดับ 2 ปลาหมอสีคลอสบรีด รวมทุกสายพันธ์ุ ขนาดไม่เกิน 5 นิ้ว

6. ปลาหมอสีคลอสบรีด รวมทุกสายพันธ์ุ ขนาดไม่เกิน 5 นิ้ว

ประกวดปลาหมอสีฟลาวเวอร์ฮอร์น -งานมหิดลคนรักสัตว์

ชนะเลิศ ปลาหมอสีคลอสบรีด รวมทุกสายพันธ์ุ ขนาด 5 นิ้วขึ้นไป

ประกวดปลาหมอสีฟลาวเวอร์ฮอร์น -งานมหิดลคนรักสัตว์

รองชนะเลิศอันดับ 1 ปลาหมอสีคลอสบรีด รวมทุกสายพันธ์ุ ขนาด 5 นิ้วขึ้นไป

ประกวดปลาหมอสีฟลาวเวอร์ฮอร์น -งานมหิดลคนรักสัตว์

รองชนะเลิศอันดับ 2 ปลาหมอสีคลอสบรีด รวมทุกสายพันธ์ุ 5 นิ้วขึ้นไป

AAF All about fish ยินดีกับพี่ๆทุกท่านที่ได้รับรางวัลด้วยครับ ย้ำอีกครั้งนะครับปลาสวยงามไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก

หมายเหตุ : รูปทุกรูปขอยกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของปลา แต่เพื่อนๆทุกท่านสามารถเซฟไปใช้กันได้ แต่ถ้าใช้เพื่อ “การพาณิชย์” รบกวนขอนุญาตเจ้าของปลานะค้าบบ 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial